آموزش اکسل
 
شنبه 19 فروردين 1398برچسب:آموزش اکسل,excell,office,آفیس, :: 19:20 ::  نويسنده : ایمان اکبری

بنام خدا
این وبلاگ آموزشی سعی دارد با ایجاد یک کلاس آموزشی مجازی و تعاملی در حد امکان به  کاربران نرم افزار صفحه گسترده اکسل اعم از شناخت محیط ، ،ترسیم جداول ، رنگها ، محاسبات ، فرمول نویسی ، نمودار ها ، چاپ ،فیلتر سازی و جداول محوری و ماکرو نویسی کمک کند.

جمعه 1 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 12:34 ::  نويسنده : ایمان اکبری

حذف سلول
پاك كردن سلول و حذف سلول : 
در Excel دو مفهوم برای حذف داریم ، یكی حذف محتویات یا به اصطلاح درست تر پاك كردن محتویات سلول و یكی حذف سلول ، در پاك كردن محتویات فقط محتویات سلول پاك شده و خود سلول برجای ماند ولی در حذف سلول در حقیقت تكه انتخاب شده به طور كامل حذف می شود. در این حالت خود سلول و محتویات آن از بین می روند حال به توضیح این در مورد می پردازیم . 

پاك كردن محتویات خانه ها : 
روش اول : 
1- خانه های مورد نظر را انتخاب می كنیم . 
2- از منوی Edit ، گزینه Clear را انتخاب می كنیم . 
3- زیر منویی باز می شود كه از آن Content را انتخاب می كنیم .

روش دوم : 
1- سلول را انتخاب كرده 
2- دكمه del صفحه كلید را می زنیم . 

روش سوم : 
1- بر روی سلول كلیك راست كرده 
2-  Clear Content را انتخاب می كنیم . 

حذف سلول : 
1- انتخاب سلول های مورد نظر 
2- انتخاب Delete به یكی از روشهای زیر :
الف:  Edit - delete 
ب – R.C – delete:  
3- باید دقت داشته باشیم در این مرحله سلول ها حذف می شوند و در نتیجه به جای آنها حفره ایجاد می شود كه باید سلولهای اطراف جایگزین این فضای خالی شوند. پس برای پر كردن فضای خالی در این مرحله متونی ظاهر شده كه شامل گزینه های زیر است. 
الف – Shift Cell Left : 
باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاك شده به جای آن می شود . 

ب- Shift Cells Up :
خانه زیرین خانه پاك شده را بجای آن منتقل می كند . 
ج- Entire Row : 
سطر زیرین خانه پاك شده را به جای سطری كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل می كند. 

د- Entire Column : 
ستون سمت راست خانه پاك شده را به جای ستونی كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل می كند .

پنج شنبه 31 فروردين 1391برچسب:, :: 14:53 ::  نويسنده : ایمان اکبری

کپی ، نسخه برداری و  انتقال سلولها 

نسخه برداری از سلولها : 
1- موضوعات مورد نظر را انتخاب می كنیم .
2- به یكی از روشهای زیر Copy را انتخاب می كنیم 
الف – استفاده ار آیكون كپی 
ب- انتخاب منوی Edit ، گزینه Copy 
ج – راست كلیك بر روی موضوع و انتخاب گزینه Copy
د- فشردن همزان كلیدهای Ctrl + C
3- كلیك بر روی مكانی كه می خواهیم اطلاعات اضافه شوند. 
4- با یكی از روشهای زیر Paste را انتخاب می كنیم : 
الف- استفاده از آیكون Paste 
ب- انتخاب منوی Edit ، گزینه Paste
ج- راست كلیك بر روی موضوع و انتخاب گزینه Paste
د- فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + V

 

 

 

انتقال سلولها : 
عمل انتقال مشابه عمل كپی است با این تفاوت كه در انتقال، اطلاعات از مبدا به مقصد منتقل شده و دیگر مبدا اطلاعات وجود ندارند ولی در Copy یك نسخه از اطلاعات مبدا به مقصد منتقل می شود . بنابراین هم در مبدا و هم در مقصد اطلاعات را داریم. 

1- انتخاب موضوعات مورد نظر 
2- به یكی از روشهای زیر Cut را انتخاب می كنیم : 
الف – استفاده از آیكون Cut 
ب- انتخاب منوی Edit ‌، گزینه Cut
ج- راست كلیك بر روی موضوع مورد نظر و انتخاب گزینه Cut
د- فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + X
3- كلیك بر روی محل انتقال موضوعات 
4- به یكی از روشهای گفته شده در حالت قبل گزینه Paste را انتخاب می كنیم . 

تذكر : وقتی كه Copy یا Cut را انتخاب می كنیم، كادر چشمك زن به دور سلولهای انتخابی دیده می شود تا زمانی كه این كادر وجود واشته باشد ، Paste امكان پذیر است. و زمانی كه این كادر چشمك زن از بین رفت عمل Paste انجام نمی شود . (تفاوت Excel با Word ) زمانی این كادر چشمك زن از بین می رود كه ما عمل دیگیر انجام دهیم . 

اگر بخواهیم اطلاعاتی Copy یا Cut شده را داشته باشیم و دوباره از آنها استفاده كنیم ، مراحل زیر را انجام می دهیم . 
1-انتخاب منوی Edit
2- انتخاب Office clipboard
3- در Task Pan منوی Clipboard ظاهر می شود و ما می توانیم در یك لحظه 24 مورد را در Clipboard نگه داریم و از آن استفاده كنیم . 
4- موردی را كه می خواهیم Paste كنیم انتخاب می كنیم (در پنجره Clip Board)
5- در محل مورد نظر روی Sheet كلیك می كنیم . 6- Paste می كنیم . 
اگر بخواهیم همه موضوعات موجود در Clip board یك باره Paste شود كافی است در برنامه Clipboard روی Paste Cell ، كلیك كنیم .
تذكر : اگر بر روی یك موضوع دوبار Ctrl+c را پشت سر هم بفشاریم . پنجره Clipboard باز می شود

 


چهار شنبه 30 فروردين 1391برچسب:, :: 16:7 ::  نويسنده : ایمان اکبری

دستور undo
می توانیم عمل انجام شده را برگردانیم . فرض كنید در سلول A1 عدد 10 را می نویسیم و سپس آن را پاك می كنیم . اگر در این زمان از دستور Undo استفاده كنیم. عدد 10 بر می گردد. برای استفاده از Undo به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم . 

روش اول : 
1- انتخاب منوی Edit
2- انتخاب Undo 

روش دوم : 
فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + Z 

روش سوم : 
استفاده از آیكون Undo در نوار ابزار Standard 


دستور Redo  
با این دستور می توانیم عمل Undo را برگردانیم . برای اجرای این دستور به یكی ار روشهای زیر عمل می كنیم : 

روش اول : 
1- منوی Edit
2- انتخاب Redo 

روش دوم : 
فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + Y 

روش سوم : 


استفاده ار آیكون Redo در نوار ابزارStandard


سه شنبه 29 فروردين 1391برچسب:, :: 18:34 ::  نويسنده : ایمان اکبری
كار با سلولها

ویرایش سلول 
اگر بر روی سلولی كه مطلبی در آن تایپ شده كلیك كنیم و بخواهیم قسمتی از آن را ویرایش كنیم كلید متنی سلول پاك می شود و برای رفع این مشكل به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم : 
روش اول : بر روی سلول كلیك كرده و سپس در نوار فرمول كلیك كرده ویرایش را انجام می دهیم . 
روش دوم : بر روی سلول Double كلیك كرده و ویرایش را انجام می دهیم. 

ویرایش صفحات كاری : 
انتخاب یك یا چند خانه : 
1- توسط صفحه كلید :
-
برای انتخاب یك خانه كافی است با مكان نما بر روی آن برویم .
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است ئكمه Shift را پایین نگه داشته و با مكان نما بر روی آن حركت كنیم . 
-
برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای shift + spacebar را بفشاریم . 
-
برای انتخاب ستون جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم . 
برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + shift + spacebar را بزنیم و یا Ctrl + A را می زنیم . 

2- توسط ماوس :
- برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم .

 

 

انتخاب یك یا چند خانه : 
1- توسط صفحه كلید : 
-
برای انتخاب یك خانه كافی است یا جهت نما (Arrow Key ) بر روی آن برویم . 
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه Shift را پایین نگه داشته و با كلیدهای جهت نما بر روی آن حركت كنیم . 

-
برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای Shift + Spacebar را بفشاریم . 
-
برای انتخاب یك ستون كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم . 
-
برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Shift + Spacebar را بزنیم. 

2- توسط ماوس 
-
برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و روی خانه ها Drag كنیم . 
-
برای انتخاب یك سطر كافی است روی شماره سطر كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب یك ستون كافی است روی حرف ستون كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب یك كاربرگ كافی است بر روی سلول * كلیك كنیم . 

نكته :
برای انتخاب تعدادی خانه غیر مجاور با ماوس به تنهایی یا صفحه كلید به تنهایی نمی توان انتخاب را انجام داد و باید از ماوس و صفحه كلید، هر دو استفاده كنیم . برای این كار كافی است كلید Ctrl را پایین نگه داشته و روی خانه های مورد نظر كلیك كنیم .


سه شنبه 29 فروردين 1391برچسب:, :: 18:34 ::  نويسنده : ایمان اکبری
كار با سلولها

ویرایش سلول 
اگر بر روی سلولی كه مطلبی در آن تایپ شده كلیك كنیم و بخواهیم قسمتی از آن را ویرایش كنیم كلید متنی سلول پاك می شود و برای رفع این مشكل به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم : 
روش اول : بر روی سلول كلیك كرده و سپس در نوار فرمول كلیك كرده ویرایش را انجام می دهیم . 
روش دوم : بر روی سلول Double كلیك كرده و ویرایش را انجام می دهیم. 

ویرایش صفحات كاری : 
انتخاب یك یا چند خانه : 
1- توسط صفحه كلید :
-
برای انتخاب یك خانه كافی است با مكان نما بر روی آن برویم .
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است ئكمه Shift را پایین نگه داشته و با مكان نما بر روی آن حركت كنیم . 
-
برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای shift + spacebar را بفشاریم . 
-
برای انتخاب ستون جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم . 
برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + shift + spacebar را بزنیم و یا Ctrl + A را می زنیم . 

2- توسط ماوس :
- برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم .

 

 

انتخاب یك یا چند خانه : 
1- توسط صفحه كلید : 
-
برای انتخاب یك خانه كافی است یا جهت نما (Arrow Key ) بر روی آن برویم . 
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه Shift را پایین نگه داشته و با كلیدهای جهت نما بر روی آن حركت كنیم . 

-
برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای Shift + Spacebar را بفشاریم . 
-
برای انتخاب یك ستون كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم . 
-
برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Shift + Spacebar را بزنیم. 

2- توسط ماوس 
-
برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و روی خانه ها Drag كنیم . 
-
برای انتخاب یك سطر كافی است روی شماره سطر كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب یك ستون كافی است روی حرف ستون كلیك كنیم . 
-
برای انتخاب یك كاربرگ كافی است بر روی سلول * كلیك كنیم . 

نكته :
برای انتخاب تعدادی خانه غیر مجاور با ماوس به تنهایی یا صفحه كلید به تنهایی نمی توان انتخاب را انجام داد و باید از ماوس و صفحه كلید، هر دو استفاده كنیم . برای این كار كافی است كلید Ctrl را پایین نگه داشته و روی خانه های مورد نظر كلیك كنیم .


دو شنبه 28 فروردين 1391برچسب:, :: 23:20 ::  نويسنده : ایمان اکبری

ذخیره كردن Book ایجاد شده 
1- به یكی از سه روش زیر Save را انتخاب می كنیم :
الف ) Icon Save 
ب ) File - Save 
ج )  Ctrl+ S

2- پنجره ای باز شده كه شامل قسمتهای زیر است : 
الف : در سمت چپ صفحه تابلویی دیده می شود كه برای دسترسی سریع به قستهای اصلی Win ، مثل :

 My Computer , My  Document , Desktop  است. كافی است بر روی گزینه مورد نظر كلیك كرده تا در صفحه سفید رنگ مقابل محتویات آن پوشه را ببینیم . 

ب : Save in - در این قسمت مسیر ذخیره كردن فایل را مشخص می كنیم ، به طور پیش فرض فایلها در My Document ذخیره می شوند .

ج - File Name : نام فایل را تایپ می كنیم. به طور پیش فرض فایلها با اسامی  Book1 ،  Book2 و ... ذخیره می شوند . 

د Create New Folder : - ممكن است بخواهیم فایل ها را در پوشه جدیدی قرار دهیم برای این كار ابتدا یا Save in مسیر مورد نظر را انتخاب كرده سپس برروی این آیكون كلیك می كنیم . پنجره ای باز می شود و نام پوشه را می خواهد . نام پوشه را تایپ كرده و Ok می كنیم . پس از انجام تنظیمات بالا بر روی دكمه Save پنجره كلیك می كنیم . 


ذخیره كردن Book ذخیره شده با نام دیگر : 
در منوی File علاوه بر Save گزینه save as هم وجود دارد. تفاوت این دو گزینه چیست ؟
برای بار اول ذخیره سازی یك Book این در هیچ تفاوتی با هم ندارند. بر روی هر كدام كه كلیك كنیم پنجره Save as باز می شود. ولی برای دفعات بعد (بعد از اینكه Book را ذخیره كردیم) اگر Save را انتخاب كنیم، دیگر پنجره ای باز نمی شود، و تغییرات بر روی فایل با همان نامی كه انتخاب كرده ایم ذخیره می شود ولی اگر Save as را انتخاب كنیم مجدداً پنجره Save as باز شده و می توانیم فایل را با نام دیگر یا در مسیر دیگر یا با نام دیگر و در مسیر دیگر ذخیره كنیم. 

تذكر : وقتی فایلی را با نامی ذخیره می كنیم این فایل در نوار عنوان ظاهر می شود. 

ذخیره كردن Book روی دیسكت:
برای ذخیره كردن یك فایل بر روی دیكست باید در پنجره Save as ، در قسمت Save in ،  floppy A 3.5: را انتخاب كنیم . 

ذخیره كردن Book با فرمت مناسب برای صفحات وب :
اگر بخواهیم فایل Excel را با فرمتی ذخیره كنیم كه مانند یك صفحه وب باشد و بتوان آن را در Browser دید، كافی است مراحل زیر را انجام دهیم: 
1- انتخاب منوی File
2- انتخاب گزینه as a web page save


یک شنبه 27 فروردين 1391برچسب:, :: 16:40 ::  نويسنده : ایمان اکبری

Book مدیریت كارپوشه

ایجاد یك Book جدید :
برای ایجاد یك فایل جدید یا یك Bookجدید به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم . 

روش اول : كلیك بر روی آیكون New 

روش دوم: Ctrl + N  یك Book خالیBlank Work Book - Task Pam ظاهر می شود( New – File


بستن یك Book باز : 

روش اول : كلیك بر روی آیكون Close موجود در انتهای نوار منو 

روش دوم : File - Close

ممكن است با بستن یك فایل ظاهر شود كه می پرسد می خواهید فایل را ذخیره كنید یا نه اگر No را بزنید فایل را دخیره نمی كند . آن را می بندد. اگر Yes را بزنیم فایل را ذخیره می كند و آن را می بندد كه در درسهای بعد با ذخیره كردن فایل آشنا می شویم . 

شنبه 26 فروردين 1391برچسب:, :: 14:30 ::  نويسنده : ایمان اکبری

فرمول نویسی در Excel

عملگرها در Excel : 
1- عملگرهای محاسباتی : از عملگرهای ریاضی + (برای جمع) ، - (برای تفریق) ، * (برای ضرب) و / (برای تقسیم)، ^(برای توان) و % (برای درصد) در Excel استفاده كنیم.

ایجاد یك فرمول ریاضی 
برای ایجاد یك فرمول ریاضی به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم. 
روش اول : در سلولی كه می خواهیم نتیجه نوشته شود یا در خط فرمول علامت = را تایپ كرده ، سپس آدرس عملوند اول را تایپ كرده عملگر را می نویسیم و بعد آدرس عملوند دوم و بهمین ترتیب ادامه می دهیم . 

روش دوم : در سلولی كه می خواهیم نتیجه نوشته شود علامت = را تایپ كرده ، سپس بر روی سلولی كه حاوی اولین عملوند است كلیك كرده ، سپس عملگرد را تایپ كرده و بعد بر روی سلول حاوی در بین عملوند كلیك می كنیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم .


*
تقدم عملگرهای ریاضی : 

اگر در یك فرمول چندین عملگر ریاضی داشه باشیم ، این عملگرها دارای تقدم هستند كه عبارتند از : 
()
^
%
*
و/ 
+
و-
می بینیم كه * و / در یك خط نوشته شده اند زیرا این دو دارای تقدم یكسان هستند و اگر در فرمولی هر دو عملگر بودند از سمت چپ اولین عملگر انجام می شود . 

2- عملگر متنی : برای عبارتهای متنی می توانیم از عملگر & (الحاق) استفاده كنید. با قرار دادن این عملگر بین دو متن آن دو را به هم پیوند می دهید.

3- عملگر آدرس : برای بیان محدوه ای از آدرس می توانیم از عملگر : استفاده كنیم. كافی است آدرس ابتدای محدوده را نوشته، سپس عملگر آدرس را تایپ كنیم و بعد آدرس انتهای محدوده

جمعه 25 فروردين 1391برچسب:, :: 14:55 ::  نويسنده : ایمان اکبری

داده ها در Excel :

داده ها در محیط Excel می توانند اعداد، حروف، تاریخ، زمان و یادداشت باشند كه در زیر به شرح تك تك آنها می پردازیم: 
(توجه داشته باشید كه با فرمت اطلاعات در آینده بیشتر آشنا می شوید و این قسمت فقط برای آشنایی با انواع اطلاعات می باشد)

انواع داده ها : 

1- اطلاعات عددی 

كاركردن با اعداد : 
Excel
تمام اعداد را یكسان فرض می كند. بنابراین دقت زیادی در نمایش اعداد به صورت مبلغ ، تاریخ و كمیت یا هر شكل دیگری از اعداد ندارد. در Excel اعداد را به دو روش می توان وارد نمود: 
الف) با استفاده از كلیدهای عددی موجود در بالای حروف
ب) با استفاده از كلیدهای موجود در سمت راست صفحه كلید ( در صورتی كه اعداد این قسمت كار می كنند كه كلید Num Lock روشن باشد. )
علاوه بر ارقام 0 تا 9 نمادهای خاص + و - و ، و . و $ و % و E و e را وارد نمود. كه در آینده با مفهوم هر یك از این علائم بیشتر آشنا شویم. 

عكس العمل Excel نسبت به عدد تایپ شده : 
1- اگر طول عدد از سلول كوچكتر باشد تغییری در سلول داده نمی شود. 
2- اگر طول عدد به اندازه چند كاراكتر بزرگتر از سلول باشد اندازه سلول بزرگ شده تا عدد در آن بگنجد.
3- اگر طول اعداد برای خانه مورد نظر بزرگ باشد ظاهراً عدد سلولهای بعدی را اشغال می كند ولی بعد از Enter كردن یكی از اتفاقات زیر روی می دهد : 
الف – اعداد در نماد علمی نمایش داده می شوند.
ب- عدد گرد می شود . 
ج- سلول با علامت # پر می شود. این حالت زمانی اتفاق می افتد كه فرمت سلول General نباشد.

تبدیل داده عددی به متنی : 

اگر اعدادی كه رقم اول آنها صفر است مثل (01234) تایپ كنیم Excel ، صفر را حذف می كند زیرا صفر قبل از عدد معنی ندارد و یا اگر عدد مثبت را به همراه آن تایپ كنیم (مثل 23 +) ، Excel ، + آن را حذف می كند. همچنین اگر 2/6 را تایپ كنیم سلول 6 مارس را نمایش نمی دهد یعنی آن را تبدیل به فرمت تاریخ می كند برای رفع این مشكلات باید عدد را تبدیل به متن كنیم برای این كار می توانیم یكی از علائم زیر را قبل از عدد بنویسیم : 

'
(آپستروف) : این علامت باعث می شود عدد به همان صورت و با تراز چپ نوشته شود. 

"
 : این علامت باعث می شود عدد به همان صورت و با تراز راست نوشته شود .

^
 : این علامت باعث می شود عدد به همان صورت و با تراز وسط نوشته شود.

 : =
این علامت باعث می شود سلول با عدد تایپ شده پر شود.

1- داده های متنی : می توانیم هر نوع داده متنی را در سلولهای Excel وارد كنیم. 

2- داده های نوع تاریخ : می توانیم بدون تنظیم خاصی داده های نوع تاریخ در سلولهای Excel وارد كنیم ، كافی است در سلول تاریخی با فرمت yy/mm/dd یا yy-mm-dd وارد كنیم ، در آینده با قالب بندی های تاریخ آشنا می شویم . با انجام این كار (-) تبدیل به (/) شده و سال به صورت چهار رقمیyy) ) نمایش داده می شود . 

3- داده های نوع زمانی : می توانیم بدون تنظیم خاصی داده های نوع زمان در سلولهای Excel وارد كنیم ، كافی است در سلول تاریخی با فرمت hh:mm:ss وارد كنیم ، در آینده با قالب بندی های زمان آشنا می شویم. 

2- اطلاعات متنی : 
می توانیم در سلولهای Excel هر متن دلخواهی را چه به فارسی و چه انگلیسی تایپ كنیم. 
توانایی Excel برای در نظر گرفتن اعداد مثل متن : 
اگر عددی مثل 2/6 را وارد کنیم ، پس از Enter کردن ، Excel، 6 مارس را نمایش میدهد. یعنی این اعداد را به تاریخ در نظر میگیرد. برای اینکه این اعداد با همین قالب نوشته شد قبل از آن علامت (') آپستروف قرار میدهیم. یعنی بنویسیم ( '6/2 ) 

3- اطلاعات از نوع تاریخ : 
اگر در سلول Excel یك تاریخ به فرم dd-mm-yy یا dd/mm/yy وارد كنیم به طور اتوماتیك قالب سلول تبدیل به قالب تاریخ شده و خط فاصله ها تبدیل به ( / ) شده و سال در چهار رقم نمایش داده میشود. 

4- اطلاعات از نوع زمان : 
می توانیم در سلول Excel یك زمان را با فرمت H:M:S وارد كنیم كه قالب سلول به طور اتوماتیك زمان میشود. 

5- اطلاعات از نوع یادداشت : 
این نوع اطلاعات توضیحات یا یادداشتهایی هستند كه بر روی سلول ظاهر شده و در مورد آن توضیح میدهند. در مباحث بعدی با نحوه ایجاد توضیحات آشنا میشویم. 

توجه:
دقت فرمایید كه این قسمت فقط برای آشنایی با انواع اطلاعات می باشد و با فرمت اطلاعات در آینده بیشتر آشنا خواهید شد

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان آموزش وبلاگ و آدرس excell.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 16
بازدید هفته : 53
بازدید ماه : 331
بازدید کل : 10633
تعداد مطالب : 19
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

فارس گرافیک - مرجع گرافیک و طراحی ایرانیان

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Online User Online User

.> خودآموز تصویری آموزش سنتور (اورجینال)

5,600 تومان

> خودآموز تصویری آموزش سه تار (اورجینال)

5,600 تومان

> خودآموز تصویری آموزش تار (اورجینال)

5,800 تومان

> خودآموز تصویری آموزش آواز (اورجینال)

5,600 تومان

> خودآموز تصویری آموزش عود(اورجینال)

5,800 تومان